Uutiset

13.10.2021 / Uusi Pori

Asunnottomien yötä vietetään tänä vuonna sunnuntaina 17.lokakuuta

17. lokakuuta vietetään YK:n kansainvälinen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä. Suomessa tätä päivää on vietetty vuodesta 2002 Asunnottomien yönä ja sen tavoitteena on edistää jokaisen oikeutta asuntoon eli omaan kotiin. Tämän vuoden asunnottomien yön teemana on: ’ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty’. Ulkopuolella-teeman kautta Asunnottomien yön kansalaisliike haluaa nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia syitä syrjäytymiselle ja vaatii samalla toimia asuntomarkkinoiden ulkopuolisuuden ja asunnottomuuden torjumiselle. Asunnottomaksi voi periaatteessa joutua kuka tahansa. Yhteiskunnan tukirakenteet, byrokratia ja ihmisten elämäntilanteiden muutokset eivät aina kohtaa. Elämässä voi tapahtua yllättäviä ja hallitsemattomia tilanteita, jolloin oma jaksaminen ja kontrolli eivät välttämättä ole riittäviä. Asunnottomuudessa ei ole kyse vain pitkäaikaisasunnottomista, yön kodittomista kulkijoista. Asunnottomuudella on kuitenkin aina syrjäyttävä vaikutus. Ilmiönä asunnottomuus on niin monitahoinen, ettei aina ole itsestään selvää, onko asunnoton lopulta olosuhteiltaan syrjäytynyt vai yhteiskunnallisesti syrjäytetty. Ihmisoikeusvelvoitteitaan toteuttavan yhteiskunnan tunnusmerkkinä ovat yhdenvertaisuus ja osallisuus. Jokaisella pitäisi olla yhdenvertainen mahdollisuus ja oikeus asuntoon, toimeentuloon, tukeen ja turvaan. Asunnottomat ja asunnottomuusuhanalaiset ovat moninainen ryhmä, johon kohdistuu kuitenkin systemaattista ulossulkemista. Ulossulkemista eli eri tavoin syrjäyttävää toimintaa aiheuttavat esimerkiksi palvelujärjestelmien pirstaleisuus ja vain sähköisinä tarjottavat palvelut. Ulossulkemista edistävät myös vahvasti yksinkertaistetut käsitykset asunnottomista, asunnottomuusuhanalaisista tai päihde- ja mielenterveysongelmaisista. Ulossulkemista on myös epäasiallinen kohtelu, jota varsinkin päihdeongelmaiset usein kokevat. Porissa on asuntoja hyvin tarjolla, mutta asuntoja tarvitsevat ja asunnot eivät aina kohtaa. Syinä kohtaamattomuuteen ovat esimerkiksi asuntojen sijainti, liian korkea vuokrataso tai eri tavoin toteutuvat asukasvalinnat. Maksamattomat vuokravelat voivat vaikeuttaa uuden asunnon löytämistä. Joissakin tapauksissa myös maksuhäiriömerkintä voi olla asunnonsaamista hankaloittava tekijä. On syytä miettiä, voivatko puhtaat luottotiedot olla enää asunnon saannin edellytys, sillä jo 390 000 suomalaista omaa maksuhäiriömerkinnän. Asunnottomuusuhanalaisten ryhmä on laventunut – se edellyttää myös asukasvalintakriteerien uudelleentarkastelua. Mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampi on päästä takaisin osaksi yhteiskuntaa. Asumiseen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseen on kiinnitettävä huomio jo varhain. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen (ARA) selvityksen mukaan asunnottomuus koskettaa nykyisin yhä useampaa nuorta. Pitkäaikaisasunnottomien keskuudessa on jopa alle 25 –vuotiaita nuoria. Taustalla vaikuttavat esimerkiksi monisukupolvinen huono-osaisuus sekä erilaiset syrjäytymiselle altistavat osatekijät. Sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen rooli on keskeinen asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä - sosiaalisesti kestäviä asunnottomuustyön tavoitteita ovat ne, jotka tähtäävät moniammatillisen yhteistyön kehittämiseen ja eri ihmisryhmien tasapuoliseen kohtaamiseen. Myös asumisneuvonnan lakisääteistämisellä on tärkeä merkitys asunnottomuuden ennaltaehkäisemisessä. Jokaisella on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tavoitteenamme on antaa mahdollisuus kaikille heille, jotka eivät siihen yksin kykene. Kuljetaan siis yhdessä kohti osallisten yhteiskuntaa. Asunnottomien yötä vietetään tänä vuonna sunnuntaina 17.lokakuuta. Porissa on avoimet ovet kolmella eri toimijalla, viidessä eri toimipisteessä:  Positiimi, Liisankatu 11, avoinna klo 13-15, mukana Porin kaupungin asumisneuvoja, Aspu -hankkeen työntekijät, kokemusasiantuntija sekä Punainen Risti.  Porin Sininauha: Lissu Social Club - kynnyksetön palvelupiste, Liisankatu 10, avoinna klo 13-18.  Porin Sininauha: ensisuoja & Varikko, Muistokatu 16 ja 18, avoinna klo 13-16.  KRIS Satakunta ry, Isolinnankatu 28, avoinna klo 13-16.  Yhteisökeskus: Yhteinen keittiö  Satakunnan elämänleipä sinulle ry  Porin seudun elämäntapa yhdistys ry Lähde: Porin Sininauha ry

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi