Uutiset

08.11.2021 / Uusi Pori

Ulvilan kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2022

Ulvilan Kaupunginhallitus on hyväksynyt kesäkuussa vuoden 2022 talousarvion laatimisohjeet. Laadintaohjeen raamin mukainen tuloslaskelma vuodelle 2022 oli 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvioraamin verotuloarvio laadittiin nykyisillä veroprosenteilla. Lautakuntien esitysten mukainen vuoden 2022 talousarvion toimintajäämä on 1,2 milj. euroa laadintaohjeissa asetettua tavoitetta suurempi. Huomioiden laadintaohjeen antamisen jälkeen parantuneet verorahoitusennusteet, on lautakuntien esitysten mukainen talousarvio edelleen 0,8 milj. euroa alijäämäinen. Kaupunginjohtajan ehdotuksessa toimintatuottoja on lisätty 400 000 euroa ja toimintakuluja 130 000 euroa, jolloin toimintajäämä pienenee 270 000 euroa lautakuntien esitykseen nähden. Lisäksi rahoitustuottoja on tarkistettu 25 000 euroa ylöspäin. Talousarvioehdotus on laadittu nykyisillä veroprosenteilla. Talousarvioehdotuksen mukaan Ulvilan vuosikate vuonna 2022 on 2,7 milj. euroa, mikä kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 85,6 %. Tilikauden tulos on ehdotuksen mukaan alijäämäinen 461 278 euroa. Investointimenojen kokonaismäärä vuodelle 2022 on esityksen mukaan 4,6 milj. euroa. Suunnitelmavuosien investoinnit tulevat olemaan talousarviovuotta merkittävästi suuremmat Ulvilan Sote-keskuksen rakennushankkeeseen liittyvän varauksien johdosta. Merkittävimpiä investointeja vuoden 2022 talousarviossa ovat - Talonrakennuksen osalta: Uuden Sote-keskuksen suunnitteluvaraus 300 000 euroa (+suunnitteluvuodet 12,3 milj. euroa), Ulvilan sairaalan sprinklausjärjestelmän ja kuluvalvonnan uudistaminen 150 000 euroa, Päiväkoti Metsätähden peruskorjaus ja muutostyöt 1 300 000 euroa. - Vesilaitoksen osalta: Käyttöveden valmistukseen tai hankintaan liittyvä suunnitteluvaraus 200 000 euroa (+suunnitteluvuodet yht. 2,2 milj. euroa), Kettumetsän jäteveden ja huleveden purkuputket 250 000 euroa ja hulevesiviemärin rakentaminen Järvikyläntielle ja Kettulantielle 120 000 euroa, Uotilan alueen vesijohtoverkoston saneeraaminen 150 000 euroa, Kaasmarkuntien rautaisen vesijohdon uusiminen 80 000 euroa. - Tie- ja ympäristörakentamisen osalta: Suurpään katujen verkosto 130 000 euroa, Rautatien tasoristeysten poistaminen ja Satakunnantien jatkaminen 220 000 euroa. Talousarvioehdotukseen sisältyy lainanottoa 6,7 milj. euroa. Lainanlyhennykset huomioiden lainakannan nettomuutos on 1,8 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2022 lopussa on ehdotuksen mukaan 23,4 milj. euroa eli 1 831 €/asukas. Suunnitelmavuosina lainakannan arvioidaan kasvavan merkittävästi investointien rahoitustarpeista johtuen. Asiakasmaksujen osalta talousarviossa on huomioitu korotus vesilaitoksen taksaan 10 % korotus jäteveden perusmaksun ja käyttömaksun osalta, jonka vaikutus on noin 130 000 euroa vuodelle 2022. Kaupunginjohtaja Löfbackan mukaan: ”Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa on ollut omat haasteensa, mutta kaiken kaikkiaan prosessi on ollut helpompi viime vuotiseen verrattuna. Lautakunnat ylittivät annetun talousarviokehyksensä, mutta toisaalta parantuneet rahoitusennusteet vuodelle 2022 ovat helpottaneet tilannetta ja talousarvion valmistelua. Esitykseni kaupunginhallitukselle tulee olemaan hieman annettua talousarviokehystä parempi, ollen kuitenkin vielä selvästi alijäämäinen. Esitys sisältää myös joitain määrärahalisäyksiä aiempaan verrattuna joiden tarkoituksena on kehittää mm. viestintää ja markkinointia sekä henkilöstön työhyvinvointia ja työkyvyn johtamista. ” Ulvilan kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2022 talousarvion käsittelyn maanantaina 8.11. ja jatkaa sitä kokouksissaan 22.11. ja 29.11. Ulvilan valtuusto käsittelee vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12. Tarkempia taloustietoja vuodelle 2022: Kaupunginjohtajan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen mukaan käyttötalouden menot ovat 91,0 milj. euroa ja tulot 14,0 milj. euroa. Toimintamenot ovat kasvaneet vuoden 2021 muutettuun talousarvioon nähden 2,0 % eli lähes 1,8 milj. euroa. Toimintatuotot ovat 1,6 % (0,2 milj. euroa) suuremmat kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa. Toimintajäämän määrä ehdotuksen mukaan on 77,0 milj. euroa, mikä on 1,6 milj. euroa ja 2,1 % enemmän kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa. Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna toimintajäämä on 6,2 milj. euroa ja 8,8 % suurempi. Verotulojen kokonaismääräksi on arvioitu 54,2 milj. euroa, mikä on 2,5 % enemmän kuin vuoden 2021 muutetussa talousarviossa. Vuodelle 2022 määrättävän voimalaitosten kiinteistöveroprosentin mahdollista vaikutusta ei ole huomioitu ehdotuksessa. Kunnallisveron määräksi ehdotuksessa arvioidaan 49,2 milj. euroa, kiinteistöveroksi 2,8 milj. euroa ja yhteisöverotulojen osuudeksi 2,2 milj. euroa. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton esittämien laskelmien pohjalta. Valtionosuuksien määräksi talousarvioehdotuksessa on merkitty 25,6 milj. euroa, mikä on noin 1,8 milj. euroa ja 7,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 syyskuussa muutetussa talousarviossa. Lähde: Ulvilan kaupunki

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi