Uutiset

03.12.2021 / Uusi Pori

Hae sotilasavustus nyt

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palvelukseen astumista. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 3.1.2022. Kela voi maksaa palvelusajalta sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai siviilipalvelusta. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi. Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin. Avustukseen oikeutettu asevelvollisen puoliso voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta. Edellytyksenä asumisavustuksen maksamiselle on, että palvelusta suorittava on asunut vakinaisesti asunnossaan eli on vuokrannut asuntonsa viimeistään noin 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista. Jos palvelukseen astuva tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Sotilasavustusta voi hakea helposti OmaKelassa. Palvelussa voi myös tarkistaa, onko hakemus ratkaistu ja milloin etuus maksetaan. Sotilasavustusta ei voi saada takautuvasti. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Sotilasavustukseen on tulossa 300 euron suojaosa Sotilasavustuksen määrään vaikuttavat ne nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen, jotka asevelvollisella ja omaisella ovat palvelusaikana käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla. Eduskunta on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan sotilasavustukseen tulee 300 euron suojaosa. Tämä tarkoittaa, että asevelvollinen voi ansaita palkka- tai yrittäjätuloina nettona 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022. Lainmuutos odottaa vielä presidentin vahvistusta. Lähde: KELA

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi