Uutiset

17.12.2021 / Uusi Pori

Porin taajamien taustapitoisuusselvitykset tukevat kaupungin maankäytön suunnittelua

Geologian tutkimuskeskus (GTK) täydensi geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Porin kaupungin alueella kesällä 2021. Tutkimusten tavoitteena oli määrittää maaperän taustapitoisuuksien perustaso alueilla, joissa maankäytön tarkka suunnittelu on tärkeää. Porin maaperässä tiedettiin olevan hieman enemmän arseenia kuin Suomen maaperässä keskimäärin. Arseenipitoisuus johtuu alla olevasta kallioperästä; koko eteläisessä Suomessa on todettu muuta maata suurempia arseenipitoisuuksia. Maaperän pilaantuneisuutta koskevassa asetuksessa lueteltujen muiden raskasmetallien pitoisuudet ovat Porin pintamaassa pieniä. Porin pitkä teollisuushistoria näkyy tavanomaista suurempina pitoisuuksina yksittäisissä näytepisteissä, mutta ilmaperäinen laskeuma ei ole nostanut pintamaan raskasmetallipitoisuuksia laajalla alueella. Tutkimuksen perusteella Porin taustapitoisuuksien yleistaso todettiin hyväksi. Näytteenottopaikat valittiin Porin kaupungin alueelta edustamaan eri maalajeja ja maankäyttömuotoja. Näytteenottopisteet keskittyivät Porin keskustan, Noormarkun keskustan sekä Pihlavan alueelle. Näytteet otettiin 10 cm syvyydestä ja niitä kerättiin 220 eri pisteestä. Kartoituksen tulokset on julkaistu GTK:n Hakku-aineistopalvelussa . Ravinteiden, raskasmetallien ja arseenin luonnolliset pitoisuudet kuvastavat kallioperän ja maaperän kehityshistoriaa. Pintamaassa voi lisäksi näkyä ihmisen toiminnan vaikutukset. Esimerkiksi liikenteen tai teollisuuden päästöt voivat kulkeutua sateen ja pölyn mukana maaperään. Kartoituksen myötä geologit saavat lisätietoa maaperän koostumuksesta, ja ympäristöviranomaiset taustatietoa muun muassa raskasmetallien luonnollisista pitoisuuksista eri maalajeissa sekä alueista, joissa metallien pitoisuustaso on tavanomaista suurempi ihmisen toiminnan seurauksena. GTK:n taustapitoisuuskartoituksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset luonnolliset taustapitoisuudet eri maalajeissa ja taajamissa myös täyttömaiden kohdalla. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) velvoittaa selvittämään nämä taustapitoisuudet maaperän pilaantuneisuutta arvioitaessa. Tietoa luonnostaan tavanomaista suuremmista metalli- ja arseenipitoisuuksista voidaan käyttää esimerkiksi kaavoituksen tukena ja hyödynnettäessä maa-ainesjätettä maarakentamisessa. Porin alueen tutkimukset ovat jatkoa valtakunnalliselle kartoitukselle, jota on aiemmin tehty luonnonmailla sekä noin kymmenessä Suomen kaupungissa. Valtakunnallisen kartoituksen tulokset tallennetaan Maaperän taustapitoisuudet -karttapalveluun . Karttapalvelun avulla voi laskea maaperän taustapitoisuudet mille tahansa paikalle, jonka lähistöltä on otettu ja analysoitu vähintään 30 samaa maalajia edustavaa näytettä. Karttapalvelussa voi esimerkiksi tarkastella kohdennetusti Porin keskustan alueen tuloksia. Tarkemmat ohjeet aineistojen tarkasteluun löytyvät Maaperän taustapitoisuudet -karttapalvelun ohjeista kohdasta ’Laskenta’. Lähde: Porin kaupunki

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi