Uutiset

13.03.2019 / Uusi Pori

PORIN KAUPUNGIN ILMOITTELU VÄÄRISTÄÄ KILPAILUA

Olen viime aikoina ollut useisiin henkilöihin yhteydessä Porin kaupungin hallinnossa ja päättäjissä tiedustellen asiaa, miksi toistuvasti lehtemme rajataan pois kaupungin ilmoittelusta, vastoin kaupungin omia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo periaatteita sekä päättäjien päätöksiä. Porin kaupungin oman yhdenvertaisuus ja tasa-arvo suunnitelman mukaan kaupungin viestinnässä ”Toiminnasta tiedottaminen on tehokasta, läpinäkyvää ja saavuttaa kaikki asukkaat sekä huomioi vähemmistöjen kannalta oleellisia asioita. Tiedottaminen on selkokielistä ja ottaa huomioon myös ei-sähköiset viestintäkeinot. Koskee koko konsernihallinnon viestintää ja kaikkia toimialoja”. Porin kaupungillahan ei ole tällä hetkellä minkään median kanssa sopimusta kaupungin ilmoittelusta, joka rajaisi mitään mediaa ulos Porin kaupungin ilmoittelusta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto ovat tehneet päätöksen kaupungin ilmoittelusta seuraavasti Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa (pori.fi) sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Muusta ilmoittelusta ja ilmoitusvälineiden valinnasta päättää asianomainen toimiala määrärahojensa mukaan. Muu ilmoittelu voi olla hallintoa ja kuntalaisia koskevaa ilmoittelua sekä markkinointiin liittyvää ilmoittelua. Kohderyhmät ovat keskeinen Porin kaupungin viestinnän suunnittelua ja toteuttamista ohjaava tekijä. Se, kenelle viesti kerrotaan tai kohdennetaan, määrittelee sekä viestinnän sisältöä, että valittavia keinoja ja välineitä. Ilmoituskanavat(t) valikoidaan kohderyhmittäin. (Suora lainaus Porin kaupungin viestintäpäällikön Salla Rajalan minulle lähettämästä kaupungin viestinnän ohjeista). Lisäksi Rajala kertoi minulle puhelimessa, että Porin kaupungin toimialat päättävät itsenäisesti missä medioissa ilmoittavat, budjettiensa rajoissa. Keskusteltuani toimialojen kanssa huomasin, että monilla toimialoilla oli kuitenkin väärä ja virheellinen käsitys siitä, että ilmoitusten pitää olla Satakunnan Kansa -lehdessä ja Satakunnan Viikko -lehdessä. Näin ehkä on ohjeistus aikaisemmin ollut, mutta tällaista oheistusta ei enää ole. Toimialat voivat siis ilmoittaa Uudessa Porissa jos näin haluavat. Uusi Pori -lehti lukijoidensa puolesta sydämellä Uusi Pori -lehti on pienellä organisaatiollaan tuottanut ihmisille ilmaista luettavaa ja luonut alueen yrityksille sekä yhteisöille edullista kanavaa markkinointiin. Olemme myös tuottaneet täysin omakustannushintaisia lukijamatkoja lukijoidemme iloksi. Tätä työtä olemme tehneet sydämellä kaupunkilaisten tasavertaisuuden puolesta ja avoimesti täysin poliittisesti sitoutumattomana lehtenä. Porin kaupunki on vuosia isoilla rahoilla tukenut kilpailijoitamme ilmoittelun merkeissä, emmekä juuri aikaisemmin ole asiasta kirjoitelleet lehdessämme. Yksityisen riippumattoman median tekeminen ei todellakaan ole taloudellisesti kannattavaa. Olen nyt viisi vuotta tehnyt tätä lehteä tehden pitkiä päiviä ja lähes ilman lomia, jotta lehtiä ollaan saatu lukijoille tehtyä. Nyt taas tuntuu, ettei tässä ole mitään järkeä, kun Porin kaupunkikin haluaa potkia meidän lehteämme alas samalla tukien voimakkaasti taloudellisesti kilpailijoitamme. Porin kaupungin strategiaan kuuluu olla yrittäjäystävällinen kaupunki Uusi Pori -lehti pyrkii luomaan myös yrityksille hyviä toimintaedellytyksiä edullisena markkinointikanavana. Samaan aikaan Porin kaupunki ilmoittelussaan kilpailua vääristävällä toiminnallaan heikentää kaikkien yritysten toimintamahdollisuuksia. Jos kilpailuasetelma muuttuu medioiden määrän vähennyttyä, nousevat jäljelle jääneiden medioiden markkinahinnat varmasti. Haluavatko Porin kaupungin päättäjät ja virkamiehet edelleenkin heikentää Uuden Porin asemaa ja rajoittaa alueellamme yritysten markkinointikanavien määrää? Porin kaupungin vaalien aikainen ilmoittelu Erityisesti näin vaalien alla olen tiedustellut sekä tarjonnut kaupungin toimialoille ja viestinnän ihmisille lehteämme myös kaupunkilaisten tasavertaisuuden vuoksi. Tietojeni mukaan olen tarjonnut kontaktihinnaltaan Porin kaupungin asukkaille suunnattuja ilmoituksia edullisemmin kuin mikään muu Porissa ilmestyvä media. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Aulikki Harju kertoi minulle, ettei hänellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa mediavalintaan vaan päätökset mediavalinnasta tulevat keskusvaalilautakunnalle muilta henkilöiltä. Harju sanoi minulle, että päättäjiä voi tiedustella keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Jenni Åmanilta. Åman kertoi minulle Porin kaupungin viestintäpäällikkö Salla Rajalan antaneen ohjeita ja mainoksen menemistä vain Satakunnan Kansa lehteen. Kun soitin Salla Rajalalle kertoi hän minulle, ettei ole antanut keskusvaalilautakunnan sihteerille muuta ohjetta kuin, että toimitaan kuten hänen aikaisemminkin antamansa ohje on ollut. Rajala kertoi minulle Satakunnan Kansan valikoituneen vaalien aikaiseksi mediaksi koska ko. lehti menee laajemmalle alueelle. Kun kysyin Rajalalta, miten muu alue kuin Porin alueen vaalien aikainen tiedottaminen kuuluu Porin kaupungille, sain häneltä vastauksen: Kyllä Porin kaupungilla on maakunnan veturivastuu koko maakunnasta. Ihmettelin Rajalalle ääneen perusteluja. Mitä viestintävastuita Porin kaupungilla on muulle maakunnalle, sillä mielestäni Porin kaupungin viestintärahojen on palvella vain Porin kaupungin asukkaita ja veronmaksajia. Vaaleista tiedottaessa kohderyhmänä pitäisi olla vain Porin kaupungissa asuvat vaalikelpoiset ihmiset. Siis onneksi olkoon vain muut maakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kunnat, Porin kaupungin viestintä tukee teidänkin viestintäänne taloudellisesti, jos viestintävälineenä on Satakunnan Kansa. Kannattaisiko noiden kuntien lähettää enemmänkin viestintänsä Porin kaupungin viestinnän kautta Satakunnan Kansaan, niin Porin veronmaksajat voisivat nekin maksaa, sellainen käsitys minulle ainakin tuli. Sain kaupunginhallituksen jäseniltä sittemmin tietää, että Porin kaupungin ohjesäännön mukaan vaalien aikaisen ilmoittelusta ohjeistusta antaakin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin hallintopäällikkö Maija Arola. Kun laitoin asiasta sähköpostia Jenni Åmanille, jossa kerroin että ohjeistusta vaalimainonnasta ei ohjesäännön mukaan voi antaa Salla Rajala vaan Maija Arola, sain seuraavan sähköpostin saman päivän iltapäivällä. ”Hei Tapio, Vaalien tiedottamisesta vastaa keskusvaalilautakunta kaupunginhallituksen määrittelemällä tavalla. Kaupunginhallitus määrää kevan tekemään virallisen kuulutuksen, mutta ei määrittele missä kuulutuksen tulee näkyä, muuta kuin kaupungin virallisella sähköisellä ilmoitustaululla sekä printtimediassa. Porin kaupunki hoitaa vaalien tiedottamisen ja päivittää mm. verkkosivut. Sovitusti tulemme laittamaan kuulutuksen valitsemaamme ilmoitusmediaan. Eiköhän tämä asia ole nyt loppuun käsitelty. Terveisin Jenni Åman” Tämä tarkoittaisi, että Porin kaupungin vaalimainokset menisivät vain Satakunnan Kansa -lehteen. Kun olin aikaisemmin kaupunginhallituksen jäseniltä saanut kuulla, että vaaleista ilmoitetaan ainakin myös Satakunnan Viikossa ja Uudessa Ajassa, en oikeasti enää tiedä ketä minun pitäisi uskoa. Miksi Uusi Pori -lehti ainoana printtimediana rajattaisiin taas ulos vaali-ilmoituksista vaikka peittoprosentti on lähes 100 % Porin kaupungin alueella. Se olisi täysin vastoin kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelmia ja kaupungin itse asettamaa kohderyhmäajattelua. Olen myös yrittänyt tavoitella Maija Arolaa, mutta valitettavasti hän on ollut sairaslomalla. Nyt kun en ole Arolaa tavoittanut ja muuta tietoa en ole saanut, menevät kaupungin vaali-ilmoitukset tällä tietämällä vain Satakunnan Kansaan. Vaali-ilmoittelun kohderyhmä Käsittääkseni kun Porin Kaupunki ilmoittaa esimerkiksi vaaleista ja vaalipaikoista on kohderyhmänä oltava vain ja ainoastaan Porin kaupungissa asuvat äänestysikäiset ja äänestyskelpoiset asukkaat, ei esimerkiksi Raumalla tai Kankaanpäässä asuvat ihmiset. Myös muussa Porin kaupungin ilmoittelussa, kuten esimerkiksi asemakaavan muutoksissa, perusturvan ilmoituksissa, sivistystoimialan kouluja koskevissa ilmoituksissa ja kaupungin hallintoa koskevissa ilmoituksissa kohderyhmänä pitäisi mielestäni olla vain Porin kaupungin asukkaat. Uuden Porin lisäksi Porin kaupungin alueella yhtä suuri peittoprosentti on vain Satakunnan Viikolla. Nämä kaksi mediaa kun jaetaan peittojakeluna Porin kaupungin alueella. Satakunnan Kansan levikki on painettujen lehtien osalta 39 606 levikkitarkastuksessa 2017 ja levikkialueena on koko Satakunta sekä Etelä-Pohjanmaa. Tällöin Porin kaupungin alueella Satakunnan Kansan peittoprosentti on maksimissaan 70 %. Satakunnan Kansaa tilataan myös nettilehtenä, mutta onhan Uusi Porikin kaikkien ihmisten saatavilla aivan ilmaiseksi netissä, vaikka asuisi sitten Timbuktussa. Kuntalaisten pitäisi olla tasavertaisessa asemassa erityisesti vaalien ilmoittelussa. Uusi Pori -lehden kautta kuntalaiset olisivat vaalien ilmoittelussa tasavertaisia. Satakunnan Kansa lehti on ostettava, irtonumero tai maksullinen tilaus. Kaikki Porin kaupungin asukkaat eivät sitä osta tai näe. Uusi Pori -lehti on käsittääkseni vielä tarjonnut Porin kaupungille alueen edullisimmat kontaktihinnat ja se tavoittaa lähes kaikki porilaiset. En millään jaksa ymmärtää tätä kaupungin kilpailutilannetta selvästi vääristävää rahojen jakoa, jopa vaalien aikaisessa ilmoittelussa. Onko tässä asiassa piilokorruptiota? Pyydän kaikkia kaupungin asukkaita, jotka ovat sitä mieltä, että Uusi Pori -lehdenkin pitää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vuoksi huomioida kaupungin ilmoittelussa vaalien alla ja jatkossa, lähettämään minulle sähköpostia osoitteeseen tasavertainenpori@gmail.com tai kirjeitse osoitteeseen Uusi Pori, Tapio Oksanen, Antinkatu 16 B, 28100 Pori. Viime vuonna 2018 Porin kaupunki ilmoitteli mainoksillaan Porissa ilmestyvissä medioissa seuraavasti - Satakunnan Kansa     128 239,58 € - Satakunnan Viikko       38033,48 € - Radio Pori 13265,91 € - Uusi Aika                      7282,78  € - Uusi Pori                        3350 € Näistäkin Uuden Porin mainoksista valta-osa oli asuntomessujen mainoksia, joista kirjoitimme useita isoja artikkeleja lehteemme. Vuonna 2017 Porin kaupunki ilmoitteli mainoksillaan seuraavasti Porissa ilmestyvissä medioissa Satakunnan Kansa 117908,08 € Satakunnan Viikko 60588,23 € Uusi Aika 4400,31 € Radio Pori 3770 € Uusi Pori 1335 €

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi