Uutiset

15.10.2019 / Uusi Pori

TALOYHTIÖIDEN YHTEISTYÖ ALENTAA REMONTTIKUSTANNUKSIA

Kaikkea rakennuskantaa pitää korjata aika ajoin. Kun taloyhtiöissä tai liikekiinteistöissä tehdään laajamittaisia remontteja, useimmiten yhtiöiden hallituksissa ei tulla ajatelleeksi, että samalla alueella ehkä jopa ihan naapuritalossa saatetaan miettiä täysin samantyyppisiä remontteja rakennukseen. Suomessa ainakin kerrostaloalueet ovat yleisimmin rakennettu alueittain muutaman vuoden sisällä samantyyppisillä rakennuskannalla. Rakennuksien laajamittaisissa korjauksissa kustannuksia voisi säästää, jos taloyhtiöiden hallitukset ja eri isännöintitoimistojen isännöitsijät tekisivät enemmän yhteistyötä korjausten ryhmähankkeina. Useimmiten kun taloyhtiöissä tehdään laajamittaisia korjauksia, tehdään naapuritaloissa samoja korjauksia joko ennen tai jälkeen, vaikka ryhmähankkeena kustannuksia saataisiinkin säästettyä. Porissa Herralahdessa on alkanut kolmen kerrostaloyhtiön laajamittainen linjasaneeraus ryhmähankkeena. Porin Ammatti-Isännöitsijät Oy:n isännöimissä taloissa päästiin yhteiseen tahtotilaan linjasaneeraukseen kokonaiskustannusten säästämiseksi. Taloissa uusitaan perinteisellä linjasaneerauksella 203 asunnon käyttövesiputkistot ja viemärilinjat täydellisesti, sähkölinjat kolmivaihevirraksi huomioiden tulevaisuuden sähköturvallisuuden sekä IT palvelut asunnoissa kuituverkkoa varten. Samalla uusitaan myös saunatilat, kerhotilat sekä huoltomaalataan ja stailataan yhteisiä tiloja. - -Tärkeänä asiana on talojenasbestieristeiden purku mukaan lukien porrashuoneiden asbestipitoisten käytävälaattojen poisto ja niiden uudelleen laatoitus. Myös yhteisten tilojen valaistuksien parantamiseen satsataan, kertoi Hannu Heinilä Porin Ammatti-Isännöitsijjät Oy:stä. -Meidän isännöimissä taloyhtiöissä on tosi hyviä kokemuksia tällaisista ryhmähakkeista mm. 2000 luvun alkupuolella Eteläkoivulassa ja Herralahdessa tehtiin julkisivusaneeraus remontit yhteensä 12 taloyhtiössä. Vuosina 2012-2014 isännöimissämme Käppärän taloissa tehtiin kolmen yhtiön linjasaneerausremontit, jatkoi Hannu Heinilä. Herralahden linjasaneeraushanke, jonka työnimenä on ”Herralahti-Projekti” laitettiin vireille yhtiöiden hallituksien yhteiskokouksessa. Jo siinä kokouksessa valittiin kustakin yhtiöstä kaksi hallituksen jäsentä työryhmään koordinoimaan hanketta. Jo alusta lähtien hallituksien tahtotila oli, että hanke toteutetaan ns. perinteisenä linjasaneerauksena. Työryhmän esityksestä hallitukset päättivät, että varsinaisia hankesuunnitelmia ei laadita vaan tehdään ns.tarveselvitys, jonka tekijäksi valittiin Rakentajainpalvelu Hartekat Oy yhteistyökumppaneineen, jotka on LVI-Insinöörit Oy ja Sähkö-Velera Oy. Em. yhtiöiden toimesta suoritettiin kevään 2018 aikana asukaskysely pohjaksi tarveselvityksen tekemiselle. Jo tässä vaiheessa oli hankkeessa mukana Prepon Oy, joka on erikoistunut rakennushankkeiden asiantuntija- ja valvontatehtäviin. Hankesuunnittelu valmistui siten, että marraskuussa 2018 pidettiin kaikkien kolmen asunto-osakeyhtiön ylimääräiset kokoukset, joissa hyväksyttiin alustavat suunnitelmat lopullisen suunnitelman pohjaksi yksimielisesti. Hankkeen suunnittelijoiksi valittiin hankeselvityksen tehneet em. yritykset sekä hankkeen rakennuttajakonsultiksi ja valvojaksi sekä työturvallisuuskoordinaattoriksi Prepon Oy. - Meidän tehtäväksi tuli suunnittelun ohjaus ja projektin johto toteutusvaiheeseen saakka. Toteutusvaiheen aikana toimimme hankkeen rakennustyön valvojana sekä turvallisuuskoordinaattorina. Ennen toteutusvaihetta työmme koostuivat suunnittelukokouksien vetämisestä, taustatöiden tekemisestä, urakka-asiakirjojen laadinnasta sekä urakkakilpailutuksesta kaikkine selonottoneuvotteluineen. Rakennustyön aikana tehtävämme ovat aikataulun-, kustannusten-, laadun- ja turvallisuuden valvonta, kertoo Joonas Kekki Prepon Oy;stä. -Herralahti-projektin hankeaikataulu on laadittu ennen urakkalaskentaa siten, että töiden limittämisellä pyritään hakemaan selkeitä kustannussäästöjä. Samoin kustannussäästöjä syntyy työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista. Aikataulusuunnittelu on lähtenyt siitä, että kun ensimmäisessä talossa saadaan jokin työvaihe valmiiksi, esimerkiksi purkutyöt, voivat työntekijät siirtyä suoraan seuraavaan taloon jatkamaan työvaihetta. Kustannussäätöjä syntyy taloyhtiökohtaisesti arvioni mukaan 10-15% normaaliin tavanomaiseen urakkaan nähden, kertoo Joonas Kekki. Hankkeen kilpailutus suoritettiin alkukesällä 2019. Elo- ja syyskuun vaihteessa päätettiin hankkeen toteutuksesta ylimääräisissä yhtiökokoukissa. Yhtiökokouksissa hankkeen pääurakoitsijaksi valittiin Veljet Mäkilä Oy, hankerahoitus päätettiin ottaa Länsi-Suomen Osuuspankista ja hankkeen kokonaisaikatauluksi hyväksyttiin 1.10.2019-31.1.2021. Isännöitsijä Hannu Heinilän mukaan jokaisessa toteutetussa ryhmähankkeessa on saavutettu kustannussäästöä ja hyvää laatua sekä julkisivukorjauksissa yhtenäistä kaupunkikuvaa, joista on tullut hyväksyntää ja kiitosta. - ”Herralahti-Projektin” osalta uskallan odottaa hyvää onnistumista ja ensi sijassa asuntojen arvostuksen ja hintojen nousua, kertoi Heinilä. Isot ryhmähankkeet ovat isännöitsijän kannalta työllistäviä, yhteisen tahtotilan saaminen hankkeiden aloitukselle vaatii innovatiivisuutta ja rohkeutta toimia jämäkästi esittelijänä kuitenkin aina muistaen, että yhtiöiden hallituksien rooli päättäjinä korostuu ja lopullisen päätöksen tekee yhtiöiden osakkeenomistajat. Herralahden kohteessa pääurakoitsijana toimii Veljet Mäkilä Oy. Tämän kokoluokan linjasaneeraukset ovat Porin seudulla harvinaisia ja on hienoa päästä urakoimaan tätä Herralahti-projektia. Työt ovat alkaneet ensimmäisessä talossa yleisten tilojen osalta ja marraskuun alussa alkaa ensimmäiset kylpyhuoneet. -Kustannussäästön uskon olevan merkittävä verrattuna yksittäisiin taloihin. Esimerkiksi työmaan perustaminen onnistuu urakoitsijalta vain kerran tällaiseen kohteeseen jossa tehdään periaatteessa kuusi kohdetta. Myös määrät esimerkiksi kylpyhuoneen laatoissa ovat suuria verrattuna pieneen määrään kylpyhuoneita. Tällaisia hankkeita vain tuntuu olevan täälläpäin niukanlaisesti. En tiedä mistä se sitten johtuu. Useamman taloyhtiön yhteistyöllä voisi saavuttaa selviä etuja monessa asiassa. Uskon tämän Herralahti-projektin ehkä pistävän myös muita taloyhtiöitä miettimään voisiko urakoita toteuttaa yhteistyössä naapuritaloyhtiön kanssa. Uskon sen vähentävän myös taloyhtiöiden hallitusten taakkaa linjasaneeraus- tai julkisivuprojekteissa, toteaa toimitusjohtaja Jani Peltonen Veljet Mäkilä Oy:stä. Rakennesuunnittelijana Rakentajainpalvelu Hartekat Oy, vesi – ja viemäriurakoitsijana LVI-halli Peltomäki Oy. sähköurakoitsijana Suomen Elteam Oy sekä timanttiporauksista, purkutöistä ja asbestipurkutöistä vastaa Urakointi Kähkönen Oy.

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi