Uutiset

28.01.2020 / Uusi Pori

Hanhipuiston kaavamuutos luo paremmat edellytykset kylpylähotellin suunnittelulle

Highslide JS
Porin kaupunginhallitus myönsi toukokuussa 2019 tonttivarauksen Kirjurinluodon puistoalueen eteläreunaan, Hanhipuiston asfalttikentän alueelle suunnitellulle kylpylähotellille. Nyt tontille suunnitellaan vaiheasemakaavamuutosta. Narmacon Oy:n varaama tontti on pinta-alaltaan 20 568 neliömetriä, jossa rakennusoikeutta on 8227 kerrosneliömetriä. Porin kaupunki on valmistellut vaiheasemakaavamuutosta, jossa tontin rakennusoikeuden määrää kasvatetaan 15 500 kerrosneliömetriin. – Tontin nykyiset rajat ja pääkäyttötarkoitus säilyvät ennallaan, ja muutosta haetaan vain rakennusoikeuden, kerroslukumäärän sekä korkeusasemien osalta. Tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kantokykyyn soveltuvaa kokonaisuutta, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen. Voimassa olevan asemakaavan mukaan alue on erityistoimintojen korttelialuetta. Asemakaavan pääkäyttötarkoitusten perusteella alueelle on mahdollista rakentaa moninaiskäyttörakennus tapahtuma- ja vapaa-ajanpalveluja varten, mutta tietyin ehdoin. – Hanhiluodon tontti on todettu monella eri kaavatasolla arvokkaaksi ja alueen merkitys valtakunnallisesti tunnettuna luonto- ja lähivirkistysalueena lienee kaikkien tiedossa. Nämä seikat sekä erityistoimintojen korttelialueluokitus asettavat rakentamisen laadulle tiettyjä ehtoja. Esimerkiksi alueen rakennusten tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja niiden sekä piha-alueiden sovittamiseen ympäröivään maisemaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, Nurminen selventää. Alue on myös osa kansallista kaupunkipuistoa, jonka arvot ja tavoitteet sekä hoito- ja käyttösuunnitelma tulee huomioida kaikessa suunnittelussa ja toteutuksissa. Tavoitteisiin lukeutuvat muun muassa virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen, suurtapahtumien kehittymisen mahdollistaminen, palveluntarjonnan monipuolistaminen sekä luonnonympäristöjen säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden kehittäminen. Alueen kehitystä on suunniteltu yhteistyössä tontin varanneen Narmacon Oy:n sekä arkkitehtitoimisto Ark Takala Oy:n kanssa. Kokonaisuuden yhteyteen tutkitaan muun muassa mahdollisuuksia sijoittaa julkisia käyttöjä tukevia toimintoja, kuten kansallisen kaupunkipuiston esittelytila, Hanhipuiston puutarhan laajentuminen osaksi piha- ja pysäköintialueita, rannan kevyen liikenteen reittiin liittyvä oleskelualue ja yleinen laituri, kaupunkivihreää rakentamista sekä viherseiniä ja -kattoja. – Hanke on merkittävä niin alueen, Porin kuin myös Satakunnan näkökulmasta. Uudet toiminnot tukevat Kirjurinluodon pääkäyttötarkoitusta ja kehittävät samalla alueen viihtyvyyttä sekä ennen kaikkea ympärivuotista käyttöä, kuvailee toimialajohtaja Lauri Kilkku. Kaavamuutos etenee normaalin kaavaprosessin mukaisesti, jonka aikana muun muassa järjestetään julkisia osallistumismahdollisuuksia sekä viranomaisneuvotteluja. Tavoitteena on saada muutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään aikana ja hyväksyttyä alkukesästä 2020.

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi