Uutiset

03.03.2021 / Uusi Pori

Tiedote ELY-keskukset / Kokemäenjokilaakson vedenhankinnan alueellinen kehittämissuunnitelma on valmistunut: julkistamistilaisuus 3.3.2021 (Satakunta)

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on turvata alueen vedensaanti pitkälle tulevaisuuteen ja löytää yhteistyömahdollisuudet Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Porin ja Ulvilan vesihuoltolaitosten vedenhankinta perustuu Porin Veden tekopohjavesilaitosta lukuun ottamatta pohjaveden hyödyntämiseen. Vedenhankinta on viime vuosina osoittautunut haasteelliseksi muun muassa pidentyneiden kuivakausien ja pohjavesiin vaikuttavan toiminnan, kuten ojituksen, soranoton ja riskitoimintojen vuoksi. Vedenhankintayhteistyön lisäämiseksi ja vedenhankinnan turvaamiseksi päätettiin laatia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhteinen kehittämissuunnitelma. Suunnittelijaksi valikoitui Sweco Oy. Nykyiset vedenottoratkaisut riittämättömiä varmistamaan vedenhankintaa tulevaisuudessa Suunnittelun aikana todettiin, että omien ottamoiden kehittämisellä, nykyisten pohjavesialueiden tehokkaammalla hyödyntämisellä ja uusia yhdysvesijohtoja kehittämällä ei pystytä varmistamaan raakaveden riittävyyttä. Eurajoen ja Ulvilan omat pohjavesivarat ovat jo kokonaisuudessaan käytössä. Harjavallassa ja Kokemäellä ennustetun pohjaveden pinnan laskun ja kaivojen tukkeutumisen myötä pohjavettä ei välttämättä pystytä ottamaan tulevaisuudessa yhtä paljon kuin nykyään. Porin Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kapasiteetti ei mahdollista veden jakelua koko suunnittelualueelle. Tavoitteena on siirtyä koko alueella vaiheittain tekopohjaveden käyttöön Suunnitelmaratkaisun vedenhankinta perustuu tekopohjaveteen. Porin Harjakankaalla jo olevan tekopohjavesilaitoksen lisäksi rakennetaan uusi Järilänvuoren tekopohjavesilaitos. Veden jakelua parannetaan toteuttamalla siirtoyhteydet Eurajoelle ja Kokemäki-Pori välille. Suunnitelmaratkaisu toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankkeisiin, joiden toteutuksesta on jo päätökset olemassa. Lisäksi parannetaan toimintavarmuutta sekä kartoitetaan käyttöön jäävien saneerausikäisten vedenottamoiden kunto ja tehdään tarvittavat kunnostustyöt. Vaiheessa 2 toteutetaan varavesiyhteyksiä, joita tullaan hyödyntämään myös tekopohjaveden jakelussa. Vaiheessa 3 toteutetaan loput vedenjakeluun liittyvät yhdysvesijohdot ja rakennetaan Järilänvuoren tekopohjavesilaitos. Valitulla suunnitelmaratkaisulla vastataan parhaiten suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin ja sen avulla voidaan parantaa suunnittelualueen vedenhankinnan toimintavarmuutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 52 miljoonaa euroa. Kuntien päätöksillä ratkaistaan vesihuollon tulevaisuus alueella Suunnitelma valmistui tammikuun lopussa ja se on toimitettu vaikutusalueen kuntiin lausunnolle. Saatavien lausuntojen perusteella päätetään toteutettavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista. Vedenhankinnan jatkokehittämistä varten esitetään perustettavaksi koko suunnittelualueen kattava ohjausryhmä, joka arvioi ja kehittää alueellista vedenhankintaa kohti yhteistä tekopohjavesilaitosta. Tekopohjavesilaitosta varten esitetään myös perustettavaksi kuntien omistama tukkuvesiyhtiö, joka vastaa tekopohjavesilaitoshankkeen toteuttamisesta. Suunnitelma julkaistaan keskiviikkona 3.3.2021 Teams-yhteydellä. Tilaisuus alkaa kello 11:00. Julkistamistilaisuuden ohjelma: - Avaus, ylijohtaja Olli Madekivi, Varsinais-Suomen ELY-keskus - Vedenhankinnan kehittämissuunnitelman esittely, suunnittelija Heli Jaakola, Sweco Oy - Jatkotoimet, johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila, Varsinais-Suomen ELY-keskus - Keskustelu Liity kokoukseen (Teams) 3.3.2021 kello 11.00 alkaen. Lisätietoja: Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila Varsinais-Suomen ELY-keskus puh. 0295 022 890

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi