Uutiset

18.03.2021 / Uusi Pori

Tiedote Porin kaupunki / Porissa käynnissä monia isoja infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuvia investointeja

Porissa käynnistetään ja edistetään tänä vuonna useita hankkeita, joilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa kaupungin palveluverkkouudistukseen, tonttituotantoon ja liikenneturvallisuuteen. – Liikenneinfran osalta tämän vuoden suurimpia hankkeita ovat Länsiväylän käyttöönotto, Raumanjuovantien ja Juutilaisentien uusien osuuksien rakentuminen sekä Outokummun- ja Mastojentien risteyksen uuden liikenneympyrän valmistuminen. Lisäksi Honkaluotoon ja Pormestarinluotoon valmistuu uusia teollisuustonttitarjontaa tukevia katuosuuksia, luettelee infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki. Läntisen Porin valtatie 8:aan yhdistävä Länsiväylä valmistuu kokonaisuudessaan tänä vuonna. Ojarummun asennustyöt Kirsikkatien ja Alaruukintien välisellä osuudella on tehty, ja katuosuus avataan liikenteelle lähiaikoina. Ulasoorissa valmistuu huhtikuun aikana uusi osuus Raumanjuovantietä, joka yhdistää Raumanjuovantien Rantakulmantiehen. Väylävirasto poistaa vaarallisen Rantakulmantien tasoristeyksen kesän aikana, jonka jälkeen moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kulkemaan Raumanjuovantien kautta. Kevyt liikenne pääsee jatkossa radan yli Kruuti-Jussintien tasoristeyksestä. Myös Tiilimäellä sijaitsevan Juutilaisentien rakennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Työt valmistuvat huhtikuun aikana. Uusi osuus yhdistää Juutilaisentien Lentoasemantiehen ja helpottaa kulkua Satasairaalan uudelle pysäköintialueelle. – Outokummuntien ja Mastojentien risteyksen liikenneympyrän rakentaminen alkaa toukokuussa ja ympyrä valmistuu heinäkuun aikana. Risteyksessä sattuu vuosittain useita liikenneonnettomuuksia ja uudella ympyrällä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta. Risteys suljetaan liikenteeltä rakennustöiden ajaksi, ja liikenne ohjataan työmaan ohi korvaavia reittejä pitkin. Työmaan aikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa, kertoo infrajohtamisen toimintayksikön esimies Sanna Välimäki. Teollisuusalueille uusia katuja – tonttihaku käynnistyy lähiviikkoina Honkaluodon teollisuusalueella Vientitien rakentaminen käynnistyi maaliskuun alussa, ja myös Taaratiellä rakentaminen alkaa kevään aikana. Molemmat kadut valmistuvat huhti-toukokuun vaihteessa. Kiitotien osalta rakennustyöt ovat jo valmistuneet, ja reuna- ja viimeistelytöitä tehdään vielä roudan sulettua. Lisäksi käynnissä on hulevesialtaan rakentaminen. Allas valmistuu maaliskuun aikana. Myös Pormestarinluodon kaupunginosassa käynnistyy maaliskuun aikana Pohjatuulentien rakentaminen. Rakennustyöt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä, ja kulku uudelle tielle tulee tapahtumaan Lounatuulentien kautta. Nyt rakennettavat katuosuudet mahdollistavat uusien teollisuustonttien luovuttamisen alueille. Sekä Honkaluodosta että Pohjatuulentien varrelta Pormestarinluodosta tontteja on tulossa hakuun vielä maaliskuun aikana. Porilaisille tulossa käyttöön uusia tiloja Kaupungin tilojen isoimpiin investointeihin lukeutuvat muun muassa Länsi-Poriin rakentuvan Vähärauman koulun sekä Pohjois-Porin monitoimitalon hankkeiden edistäminen. Vähärauman koulun rakennusurakan tarjouskilpailu on päättymässä, ja rakennustyöt alkavat tämän hetkisen arvion mukaan huhti-toukokuun vaihteessa. Uusi koulu valmistuu elokuussa 2022. Koulun rakentamisen etenemistä ja ajankohtaisia asioita voi seurata kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/vaharaumatalo. Pohjois-Porin monitoimitalon osalta käynnissä on toteutussuunnittelu, ja kohteen rakentaminen alkaa syksyllä. Hankkeen etenemisestä viestitään yksityiskohtaisemmin kevään aikana. Osana monitoimitalohanketta käynnistyy myös Pohjoisväylän itäisen osuuden rakentaminen, joka valmistuu elokuun aikana ja toimii aluksi monitoimitalon työmaatienä. Pohjoisväylän rakentuminen etenee tänä vuonna katu-, viher- ja hulevesirakenteiden sekä alikulkujen suunnittelulla. Pohjoisväylän läntisen osuuden, Pappilanpuistikon ja Koillistuulentien katusuunnitelmat tulevat nähtäville loppukesästä. Perusturvan käyttöön Väinölän Radioasemantielle valmistuvan uuden lastensuojelulaitoksen rakennustyöt ovat käynnissä, ja kohde valmistuu tulevana kesänä. Palotielle Noormarkun keskustaan nousevan uuden paloaseman hankesuunnittelu valmistuu kuluvan kevään aikana, ja kohteen toteutussuunnittelu käynnistyy kesällä. Paloasema valmistuu vuonna 2023. Isomäen alueella käynnissä on palloiluhallin hankesuunnitelman laatiminen. Infrastruktuurin osalta alueella keskitytään tänä vuonna Isomäentien kävely- ja pyörätien perusparannukseen, Karhuhallin saattojärjestelyihin, harjoitushallin ja Mielikinkadun pysäköintialueiden suunnitteluun sekä Metsämiehentien ja Urheilutien liittymän katusuunnitelman laatimiseen. Energiatehokkuus- ja hiilineutraaliustavoitteeseen potkua ARA:n avustuksesta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt Porille valtionavustuslain 688/2001 nojalla noin 140 000 euron avustuksen kaupungin omistamien rakennusten öljylämmityksestä luopumiseen. – Kaupungin kiinteistöistä Ahlaisten paloaseman, Reposaaren kalasataman alueen rakennusten, Noormarkun palveluasuntojen ja muutamien yksittäisten keskustakohteiden lämmitys on jatkossa hiilineutraalia, iloitsee tilayksikön päällikkö Mikko Viitala. Lisätietoja antavat: Markku Koppelomäki, infrayksikön päällikkö, puh. 044 701 9698  Sanna Välimäki, infrajohtaminen toimintayksikön esimies, puh. 044 701 4180 Mikko Viitala, tilayksikön päällikkö, puh. 044 701 0908

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi