Uutiset

22.04.2021 / Uusi Pori

SATAKUNTA-STRATEGIASTA ENSIMMÄINEN LUONNOS KÄSITTELYSSÄ

Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat maakuntasuunnitelma, alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava sekä maakunnan kehittämisen lähivuosien tavoitteet osoittava maakuntaohjelma. Satakunta-strategia muodostuu vuoteen 2050 tähtäävästä maakuntasuunnitelmasta sekä lähivuosien kehitystarpeita määrittelevästä maakuntaohjelmasta 2022-2025. Maakuntaohjelmaan kuuluu olennaisesti myös EU:n edellyttämä Satakunnan älykkään erikoistumisen strategia. Satakunnan maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui tänään etäyhteyksiä käyttäen. Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli kokouksessaan Satakunta-strategian ensimmäistä luonnosta. Satakunnan pitkän aikavälin keskeisimmässä suunnitteluasiakirjassa Satakuntastrategiassa yhdistyy Satakunnan maakuntasuunnitelma 2050, Satakunnan maakuntaohjelma 2022-2025 sekä Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027. Maakunnan suunnittelu edellyttää strategisen maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman sekä alueiden käytön suunnittelun yhteen niveltymistä ja tiivistä vuorovaikutusta. Maakuntakaavalla konkretisoidaan maakuntastrategiassa suunniteltua maakunnan pitkän tähtäimen tahtotilaa ja luodaan alueidenkäytölliset edellytykset tavoitetilan toteuttamiseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii Satakunta-strategian vaikutusten arvioinnin ns. SOVA-ryhmänä. Vaikutusten arvioinnista on järjestetty viranomaisten välinen neuvottelu syksyllä 2020. Laadintaprosessin aikana on toteutettu sidosryhmätapaamisia, seutukuntakohtaiset keskustelutilaisuudet kuntien luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon kanssa sekä toteutettu maakunnan osaamisprofiilia että alustavia kehittämislinjauksia käsittelevät työpajat. Satakunta-strategian kehittämisen toimintalinjoilla tähdätään maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen maakuntaohjelmakaudella 2022–2025. Onnistuminen näissä parantaa ja ylläpitää satakuntalaisten ihmisten hyvinvointia ja johtaa kohti Satakunta-strategian tulevaisuuskuvan mukaista tahtotilaa, jonka mukaan Satakunta on vuonna 2050 elinvoimainen, energinen ja uudistuva maakunta, hyvinvoiva ja vetovoimainen maakunta sekä vastuullinen ja osaava maakunta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston Satakunnan suunnitelmasta ensimmäinen luonnos Maakunnan yhteistyöryhmä sai käsiteltäväkseen myös luonnoksen Satakunnan alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskevaksi suunnitelmaksi, jonka rahoitus tullaan kanavoidaan vuonna 2021 alkavan EU-ohjelmakauden ns. JTF -toimepiteiden (Just Transition Fund – Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) kautta. Maakunnan yhteistyöryhmän esityslista löytyy Satakuntaliiton www-sivuilta osoitteesta: Esityslistahaku (tweb.fi) Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 21.4.2021 kokouksen tiedote

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi