Uutiset

20.05.2021 / Uusi Pori

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta reilut 600 000 euroa erilaisiin vesistökunnostushankkeisiin

Kunnostustoiminta etenee laajalla rintamalla. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi tänä keväänä avustuksia useille erilaisille vesistökunnostushankkeille, kokeiluille ja kehittämiseen. Rahoituksesta reilut 300 000 euroa tulee ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja vesienhoidon toimenpiteisiin tarkoitetuista varoista ja loput maa- ja metsätalousministeriöstä. Hankkeissa on mukana mm. järvien vesikasvillisuuden poistoa, hoitokalastusta, uomien kunnostusta, kalataloudellisia kunnostuksia sekä järviruo´on hyödyntämisen kehittämistä. Rahoituksella halutaan erityisesti tukea paikallisten toimijoiden mm. kuntien, erilaisten yhdistysten, osakaskuntien, vesioikeudellisten yhteisöjen sekä ihan yksityishenkilöidenkin konkreettisia toimenpiteitä vesien tilan parantamiseen. Samoilla toimilla usein saadaan myös lisättyä luonnon monimuotoisuutta. Kaikissa avustuspäätöksissä on taustalla vesien- ja merenhoidon suunnitelmat ja toimenpideohjelmat, joiden tavoitteiden mukaisia hankkeiden tulee olla. Rahoituksen ehtona on lisäksi hanketoimijan oma osarahoitus. Rahoitetut Satakuntalaisiin vesistöihin liittyvät hankkeet 2021: •Valkjärven vesikasvillisuuden poisto, Puhdas Valkjärvi ry •Pitkäjärven keskivedenkorkeuden nostaminen, Pitkäjärven vesioikeudellinen yhteisö •Luolalanjärven padon muuttaminen pohjapadoksi, Finnfeeds Finland Oy •Huittisten Loimankosken yläpuolisen osan ennallistaminen ja kunnostaminen, Korkeakosken Seutu ry •Eurajoen kalataloudelliset kunnostukset, Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr •Hirvijärven vesikasvillisuuden niitto, Hirvijärjen kunnostusyhdistys ry Muut kuin vesistöjen kuntoon suoraan liittyvät hankkeet: •Järviruoko hyötykäyttöön - vesiensuojelun uudet teknologiat ja toimintamallit, Turun Ammattikorkeakoulu •Ruoko-Kala 2, ruovikonpoisto ja hoitokalastus, Kiskon Kirkkojärven hoitoyhdistys ry Aiempina vuosina rahoitetuista vesistökunnostushankkeista on saatu hyviä tuloksia. Paikallisille tahoille tärkeät hankkeet innostavat asukkaita huolehtimaan vesistään ja aktivoivat yhteistoimintaa. Veden laadun parantamisen lisäksi kunnostusten tavoitteena on usein kalojen hyvinvointi, maiseman kohentuminen ja luontoympäristön monipuolistaminen. Yleisenä tavoitteena onkin saada hyvän vesien tilan edistämiseen ja ylläpitoon lisää aktiivisia toimijoita. Loimijoen sivujoen Kourajoen kunnostaminen on hyvä esimerkki onnistuneesta hankkeesta ja sujuvasta yhteistyöstä Tiedote Varsinais-Suomen ELY-Keskus

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi