Uutiset

08.06.2021 / Uusi Pori

Ulvilan kaupunki myy suojeluun 37 hehtaarin alueen Palusjärveltä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Highslide JS
Metsä-Varsannan alue on monipuolinen kokonaisuus metsiä ja soita. Alueen metsät ovat pinnanmuodoiltaan vaihtelevia, nuorehkoja ja keski-ikäisiä metsiä, joissa on huomattavan paljon koivua ja haapaa. Noin puolet alueesta on ojitettua mutta helposti ennallistettavaa suota. Kohde rajoittuu Palusjärven pohjoisosaan, joka on suojeltu lintuvesiensuojeluohjelmassa. Palusjärven pohjoisosa ja siihen liittyvät luhtaniityt ovat myös Satakunnan maakuntakaavassa esitettyjä suojelualueita. Kohteen lähialueella on useita muita suojelualueita tai soidensuojelun täydennysohjelmaan esitettyjä alueita. Myös arvokas Joutsijärven metsäalue sijaitsee lähellä. Metsä-Varsanta on tulevaisuuden suojelualue. Metsiä on hakattu aivan viime aikoina, mutta niillä on hyvä luonnontilaistumiskyky. Kohteen sijainti ja koko vaikuttivat siihen, että alueen metsät täyttivät METSO-ohjelman kriteerit kehittyvänä alueena. Palusjärveen rajautuva rämesuo on ennallistamiskelpoinen ja toteuttaa Helmi-ohjelman tavoitteita. Metsä-Varsannan suojelu edistää suojelualueiden ekologista kytkeytyneisyyttä Palusjärven ympäristössä, kertoo ylitarkastaja Sari Jaakkola Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Ulvilan kaupunki päätti tarjota aluetta luonnonsuojelukäyttöön, koska se sijaitsee Palusjärven pohjoisosan suojelualueen vieressä. Toivoimme, että alueelle ei muodostuisi jatkossakaan sellaista maankäyttöä, joka voisi heikentää suojelualueen arvoja. Rantasuon ja siitä erottuvien pienten mäkien luontoarvojen vuoksi suojelu vaikutti ehdottomasti alueen parhaalta käyttötarkoitukselta, sanoo kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka Ulvilan kaupungista. Helmi- ja METSO-ohjelmilla turvataan luonnon monimuotoisuutta Ympäristöministeriö toteuttaa vuosina 2021¬2030 Helmi-elinympäristöohjelmaa, jolla pyritään turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja sekä hillitsemään ilmastonmuutosta. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteinen toimintaohjelma, joka jatkuu ainakin vuoteen 2025 saakka. METSO-suojelu kohdistuu erilaisiin puustoisiin elinympäristötyyppeihin. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa Helmi- ja METSO-ohjelmia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Suojelu on vapaaehtoista ja siitä maksetaan korvaus. Yksityiset maanomistajat sekä kunnat ja muut yhteisöt voivat tarjota metsä- ja suokohteitaan suojeluun. Lähde: ELY-Keskukset, Satakunta ja Varsinais-Suomi

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi