Uutiset

17.06.2021 / Uusi Pori

Yyterinniemen osayleiskaava osoittaa suuntaviivat tuleville vuosikymmenille – kaavaluonnosta esitetään asetettavaksi nähtäville.

Porin kaupunginhallitus päättää maanantaina 21.6. kokouksessaan Yyterinniemen ja Lyttylän alueelle sijoittuvan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan nähtäville laittamisesta. Osayleiskaavalla ohjataan suunnittelua ja maankäyttöä tulevien vuosikymmenien ajan tavoitevuoden sijoittuessa noin vuoteen 2040. Osayleiskaavalla sovitetaan yhteen alueen luontoarvojen, asumisen, teollisuuden, liikenteen ja matkailun tarpeet sekä määritellään puitteet myöhemmin laadittaville yksityiskohtaista suunnittelua ohjaaville asemakaavoille. Osayleiskaavan tavoitteita ovat: · Asukasmäärän säilyttäminen ja palvelutason turvaaminen · Liikenneverkon kehittäminen · Alueen elinvoimaisuuden turvaaminen ja teollisuuden toimintaedellytysten kehittäminen. · Kulttuuri- ja luonnonarvojen säilyttäminen · Matkailun vetovoiman kasvattaminen Yleiskaavassa esitetään yhdyskuntarakenteen kehittämistarpeet, teollisuus- ja palvelualueiden tarve, maa- ja vesiliikenteen kehittämistarpeet ja varautuminen, infran edellyttämät aluevaraukset, kemikaaleihin liittyvät vaarat, meri- ja vesistötulvan riski sekä luonnon ja kulttuuriympäristön arvot. Liikenneratkaisujen sekä näihin liittyvien asunto- ja työpaikka- alueiden varausten osalta on kaavaluonnoksessa tehty erikseen vaihtoehtoiset kaavatarkastelut Kaanaan ja Uudenniityn alueilla. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esittää kaupunginhallitukselle kaupunkisuunnittelun valmisteleman kaavaluonnoksen asettamista nähtäville mielipiteiden antamista varten. Kaavaratkaisua täsmennetään luonnosvaiheessa saatujen kommenttien ja viranomaispalautteen perusteella kaavan ehdotusvaiheessa muun muassa luontoselvitysten, muiden täydentävien selvitysten, arviointien sekä valitun vaihtoehdon tai näiden yhdistelmän pohjalta. Kaupunkisuunnittelu kuuluttaa kaavan nähtäville tulosta ja mahdollisesta kaavan esittelytilaisuudesta kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. lähde: Porin kaupunki

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi