Uutiset

17.08.2021 / Uusi Pori

Porin kaupungilla on edessään mittava sähköautojen hankinta

Uusi laki synnytti suomalaisen digitalisaatioinnovaation liikenteen päästöjen vähentämiseksi Elokuun alussa tuli Suomessa voimaan laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Laki perustuu niin sanottuun EU:n puhtaiden ajoneuvojen hankintadirektiiviin (Clean vehicles directive, CVD). Laki velvoittaa nyt uhkasakon uhalla Porin kaupunkia ja koko maamme muuta julkista sektoria huomioimaan päästöt uusien ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden hankinnoissa. Porin ohella 16 muuta Suomen suurta kaupunkia on saanut muita tiukemmat hankintakriteerit. Näiden kaupunkien uusissa henkilöauto- ja kuljetuspalveluhankinnoissa tästä eteenpäin jopa puolet on oltava päästöiltään puhtaita. Uusi lainsäädäntö ei ole suinkaan ongelmaton. Kunnilla ei ole juurikaan tietoa omistamansa, vuokraamansa tai ostopalveluna käyttämänsä ajoneuvokalustonsa päästöjen nykytilasta. Kuntien ja kaupunkien hankinnat ovat hyvin pirstaleiset ja uuden kaluston hankinnassa kokonaispäästöjen selvittäminen on erittäin vaikeaa. Suomalainen Vediafi Oy on kehittänyt lain valmistelutyön kanssa samanaikaisesti uutta digitaalista innovaatiota, verkkopohjaista palvelua, Clean Vehicles Wizardia (CVW), joka on eräänlainen ajoneuvokannan päästöminimaattori. Se rekisteröi, analysoi ja raportoi ajoneuvojen päästöjä ja toimii apuna myös uusien ajoneuvojen hankinnassa. Palvelu vastaa hyvin eurooppalaisen liikennepolitiikan kahteen megatrendiin, jotka ovat päästöjen vähentäminen ja digitalisaatio. Alkaako kunnissa nyt päästökikkailu? Päästöjä pitää vähentää, mutta edes nykytilanteesta ei ole juurikaan tietoa. Uuden lain voimaantulo aiheuttaa monia ongelmia kunnissa ja muissa julkisissa hankintayksiköissä. Direktiivi pitää sopeuttaa kuntien omiin vastuullisuustavoitteisiin. IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin raportin mukaan ilmastomuutosta ehkäisevät toimet ovat myöhässä ja viimeistään nyt pitää toimia. • Onko kunnilla valmius toimia ja raportoida direktiivin mukaisesti? Onko tarjolla tarpeeksi kriteerit täyttäviä päästöiltään puhtaita ajoneuvoja? Mitä maksaa sähköautoja tukevan infran rakentaminen kunnille? Ruvetaanko nyt kikkailemaan hankinnoissa niin, että direktiivi täyttyy, mutta päästöt saattavat jopa kasvaa? Hankitaanko puhtaita ajoneuvoja, jotka seisovat tallissa, eikä niillä oikeasti ajeta? Miten autojen päästöjä seurataan ja raportoidaan? Miten ylipäätään osataan tehdä oikeanlaisia hankintoja, jotta päästötavoitteet saavutetaan, Vediafi Oy:n projektijohtaja Lasse Nykänen Päästöiltään puhtaiksi luokitellaan laissa vuoden 2025 loppuun asti autot, joiden CO2-päästöt ovat enintään 50 g/ km. Käytännössä tällaisia ovat täyssähköautot ja uusimmat lataushybridiautot. Vuodesta 2026 alkaen päästöiltään puhtaiksi autoiksi luetaan vain täysin hiilidioksidipäästöttömät autot. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Porissa puolet uusista julkisista henkilö- ja pakettiautohankinnoista on oltava vuodesta 2026 eteenpäin täyssähköautoja. Kuntalaiset haluavat syynätä myös kaupungin autojen päästöjä Vediafi Oy on kehittänyt ajoneuvokaluston päästöhallintatyökalun CVW:n (Clean Vehicles Wizard), joka tarjoaa kokonaisnäkymän kunnan tai muun hankintayksikön ajoneuvokannan päästöihin ja auttaa puhtaiden ajoneuvojen huomioinnin kalusto- ja kuljetuspalveluhankinnoissa. CVW on suomalainen verkkopohjainen ajoneuvojen CO2 työkalu. Sen idea on lähtenyt puhtaiden ajoneuvojen direktiivistä ja sitä on kehitetty yhdessä muun muassa Traficomin ja Kuntaliiton kanssa. Palvelua on pilotoitu useissa kaupungeissa yhteistyössä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanssa. • Pilotoinnin avulla selvisi, että kunnilla ei ole juurikaan olemassa tietoa ajoneuvokalustonsa päästöistä, kertoo Nykänen. CVW pitää kirjaa ajetuista kilometreistä, analysoi ja raportoi ajoneuvokaluston päästöjä, tunnistaa kaluston ongelmakohdat, kertoo esimerkiksi kuntalaisille päästöistä läpinäkyvästi ja auttaa uuden kaluston hankinnan suunnittelussa ja kilpailuttamisessa. • Uuden palvelun avulla voidaan tehdä fiksuja hankintoja, sijoittaa oikeat autot oikeisiin ajoihin ja seurata reaaliaikaisesti koko ajoneuvokaluston päästöjen pienenemistä. Jos ostetaan puhdasta kalustoa, jolla ei kuitenkaan juuri ajeta, on se tyhmintä mitä voidaan tehdä. CVW:n avulla näin ei pääse tapahtumaan, jatkaa Nykänen. Uuden lain noudattamista valvotaan tarkasti. Mikäli kunnat, kaupungit tai muut julkiset hankintayksiköt eivät tee lain edellyttämiä ilmoituksia ajoneuvokalusto- tai -kuljetuspalveluhankinnoista, voidaan niille asettaa uhkasakko. Pelkästään kunnilla ja kaupungeilla on tällä hetkellä henkilöautoja omistuksessaan tai käytössään noin 10 000 kpl. Suomen 17 suurimmalla kaupungilla on käytössään yhteensä lähes 5 000 ajoneuvoa. Julkiset hankintayksiköt kilpailuttavat ja tekevät ajoneuvo- tai kuljetuspalveluhankintoja vuosittain reilulla 250 miljoonalla eurolla (Lähde: Rambollin selvitys puhtaan kaluston hankintadirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta, 1/ 2020). Laki pähkinänkuoressa: Direktiiviin soveltamisalaan kuuluvat julkisen sektorin tieliikenteen moottoriajoneuvojen ostaminen ja vuokraaminen, maanteiden henkilöliikennepalvelujen tarjoamista koskevat julkiset palveluhankinnat sekä tietyt liikenne- ja kuljetuspalvelut. Uutta lainsäädäntöä sovelletaan uusiin (2.8.2021 jälkeen käynnistettyihin) hankinta- ja palvelusopimuksiin. Lainsäädäntö koskee henkilöautojen lisäksi muun muassa paketti- ja kuorma-autoja, tilausmatkustajaliikennettä, kuten koulukuljetuksia, jätteiden kuljetuksia, postin ja pakettien kuljetuspalveluita. Sen sijaan direktiivin ulkopuolella ovat muun muassa hälytysajoneuvot, ambulanssit, ruumisautot ja traktorit. Jotta Suomi saavuttaa sille asetetut päästötavoitteet, on lainsäädännössämme asetettu maamme suurimmille kaupungeille muita tiukemmat hankintakriteerit. Nämä kaupungit ovat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Muualla maassa päästöiltään puhtaiden ajoneuvojen laissa vaaditut vähimmäisosuudet ovat pienemmät. Kriteerit täyttäviä ajoneuvoja on oltava 35 % Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Kriteerit täyttäviä ajoneuvoja on oltava 20 % Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Kuntien ja kaupunkien lisäksi uuden lain piiriin kuuluvat myös muun muassa valtionyhtiöt, kuten Alko ja Yleisradio. EU:n hankintadirektiivin mukaiset kansalliset lainsäädännöt tulivat voimaan kaikissa EU-maissa. Suomelle on asetettu kokonaisvelvoite, että uusista julkisen sektorin henkilö- ja pakettiautohankinnoista 38,5 % tulee olla päästöiltään puhtaita. Lakiin sisältyy myös määräys raportoida ajoneuvokaluston päästötiedot. Lähde: Vediafi Oy

Kommentit kirjoituksesta

Kirjoitusta ei ole vielä kommentoitu.

 

Kommentoi kirjoitusta

Nimi
Email
Kommentti
Huom!
Roskapostin estämiseksi kirjoita allaolevaan kenttään NUMEROIN paljonko on yksi plus kaksitoista (ilman tätä kommenttisi ei mene perille)
 
Uusi Pori   /    puh. 050 3233 058    /    email: info(at)uusipori.fi